Komiteler Çalışma Prensipleri;

1-      Her komite (YK üyesi harici üyelerden olması tercih edilerek) bir başkan seçecektir.

2-      Her komite kendi belirleyeceği program içinde toplantılarını yapacaktır (ayda en az 1 toplantı).

3-      Her toplantıda YK asil veya yedek üyelerinden birisi yer alacaktır.

4-      Toplantı yeri olarak dernek merkezi belirlenecekse önceden dernek sekreteryasına haber verilecektir.

5-      Komitelerin oluşturacağı whats up gruplarına yönetim kurulu başkanı da dahil edilecektir.

6-      Her komite toplantı kararları ve faaliyetleri ile ilgili dernek sekreteryasına bilgi notları iletecektir.

7-      Komitelerin aldığı kararlar ve belirleyeceği faaliyeler ilgili YK üyesi tarafından yönetime iletilecektir.

 

1)   ANGİKAD  Üyelik ve Genişleme Komitesi ;  

      Üye memnuniyetinin sağlanması ve üye kazandırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi


2)    ANGİKAD Sinerji ve Paylaşım Komitesi ;

Mevcut üyelerin etkinliklere katılımının sağlanması, üyeleri bir araya getirerek ilişki, aidiyet ve işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi

 

3)    ANGİKAD Yerel Yönetimler ve Parlamento ve Kamu ile İlişkiler Komitesi ;

Kamu kurumları ve STK’lar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirlikleri yapılması


4)    ANGİKAD Proje Geliştirme Komitesi ;

AB, AKA, Dünya Bankası, Elçilikler vb. kurumlarla hibe destekli projeler geliştirilmesine yönelik çalışmalarının yürütülmesi


    5)ANGİKAD Akademi ;

Dernek üyeleri ve potansiyel girişimcilere yönelik eğitim programlarının yürütülmesi


    6)ANGİKAD Medya ve PR Komitesi ;

Basın, yayın, sosyal medya gibi aracılarla ANGİKAD’ın bilinirliliği ve marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi, kurumsallaşma sürecinin yönetilmesi


    7) ANGİKAD Uluslararası İlişkiler Komitesi ;

Uluslararası platformlarda projeler yürütüp, iletişim ağının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi

 

    8) ANGİKAD Burs Komitesi ;

Bursiyer sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların yürütülerek farklı komitelerle de iş birliği içerisinde burs fonuna gelir sağlanması


   9) ANGİKAD Sponsorluk Komitesi ;

Sponsorluk desteği sağlayabilecek firmalarla görüşmelerin yürütülmesi


10)   ANGİKAD Çevre ve Farkındalık Komitesi ;

Doğa, sanat, sağlık gibi konularda projeler yürütülmesi


11)   ANGİKAD TOCE Komitesi ;

Yıl boyunca, toplumda cinsiyet eşitliği bilincini güçlendirecek projelerin yürütülmesi


12)   ANGİKAD Tohum Komitesi ;

Türkiye genelindeki kadın girişimciliğini desteklerken, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak çalışmaların yürütülmesi