Komiteler Çalışma Prensipleri;

1-      Her komite (YK üyesi harici üyelerden olması tercih edilerek) bir başkan seçecektir.

2-      Her komite kendi belirleyeceği preogram içinde toplantılarını yapacaktır (ayda en az 1 toplantı).

3-      Her toplantıda YK asil veya yedek üyelerinden birisi yer alacaktır.

4-      Toplantı yeri olarak dernek merkezi belirlenecekse önceden dernek sekreteryasına haber verilecektir.

5-      Komitelerin oluşturacağı whats up gruplarına yönetim kurulu başkanı da dahil edilecektir.

6-      Her komite toplantı kararları ve faaliyetleri ile ilgili dernek sekreteryasına bilgi notları iletecektir.

7-      Komitelerin aldığı kararlar ve belirleyeceği faaliyeler ilgili YK üyesi tarafından yönetime iletilecektir.

 

1)    Üyelik ve Genişleme Komitesi;  

·         Üye kazandırmaya yönelik çalışmalar,

·         Üye başvurularının takibi,

·         Üye kabul ziyaretleri,

·         Yeni üyelerin toplantı ve komitelere katılımı konusunda motive edilmesi, toplantıda diğer üyelerle tanıştırılması.

Komite Üyeleri;

1-      Aylin TEKİN

2-      Birgül OSER

3-      Sabiha KİRAZ

4-      Tuğba GÜLTEKİN

5-      Pelin GEZERYEL

6-      Aynil FURTUN

7-      Gülder BAŞAR

 

2)    Girişimcilik ve İş Geliştirme Komitesi;

·         Üye işyeri ziyareti planlaması yapılması, sonrasında e-posta yoluyla bu üyemizin işinin detaylı sunulması ve tanıtılması ve böylece iş geliştirme fırsatlarının oluşumuna olanak verilmesi,

·         Üyelerimizin hangi sektörlerden mal ve hizmet aldiğını ve hangi sektörlere mal ve hizmet verdiğini belirleyecek bir çalışmanın yapılması, tedarik zincirinin hangi halkalarında hangi üyelerimizin kendi aralarında iş geliştirme fırsatlarını  yakalayabileceklerinin belirlenmesi,

·         Bu Network Analizi ile sadece Dernek içinde değil,  aynı zamanda ulusal ve uluslararası bazda diğer mesleki kuruluşlarla ilişkilerimizde de üye tanınırlığının artmasına katkıda bulunulması,

·         Üyelerimizin kaynaşması amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler, kısa süreli geziler düzenleyerek iş geliştirme fırsatlarını sağlamak,

·         Girişimcilik Zirvesi

·         Yuvarlak masa buluşmaları

Komite Üyeleri;

1-      Zeynep AKINCI

2-      Hikmet BARUTÇU

3-      Aytül DEMİROK

4-      Tuğba GÜLTEKİN

5-      Pelin GEZERYEL

6-      Tuğçe TAŞÇI

7-      Perin ÖZTÜRKER

8-      Yasemin SELAMOĞLU

9-      Işıl KASAN

 

3)    Yerel Yönetimler, Parlemento ve Kamu Kurumları İlişkiler Komitesi;

·         ANGİKAD’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasi partilerle olan ilişkilerini düzenli ve istikrarlı bir şekilde yürütmesini sağlamak,

·         Derneğimizin ekonomi ve sosyal konulardaki görüş ve önerilerini parlamento ve siyasi partilere aktararak gerekli lobi çalışmasını yapmak,

·         Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik faaliyetler, Denge Denetleme Ağındaki üyeliğimiz etkin bir şekilde sürdürülmesi,

·         Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin toplumsal projelerine destek konusunda somut adımlar atılması, kamu kurum ve kuruluşlarının projelerine, faaliyetlerine destek vererek, yeni işbirlikleri yapılması,

·         Çankaya Kent Konseyi’ne düzenli katılım

Komite Üyeleri;

1-      Filiz PEHLİVAN

2-      Hande ÖZTÜRK

3-      Neşe KAYACAN

4-      Zuhal SÜNGER

5-      Burcu TÜZÜN

6-      Zerrin ATEŞ

 

4)    Proje Geliştirme Komitesi;

·         Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarıyla projeler geliştirilerek Derneğimizin kapasitesini güçlendirecek, güçlü bir finansal yapıya ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar,

·         Derneğimize akreditasyon kapılarını açacak projeler geliştirmek,

·         Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi gibi akredite olabileceğimiz konularda,  eğitim alınarak sertifika sahibi olmak için başvurulacak bir otorite haline gelebilmek için çalışmalar yürütmek, Ankara Kalkınma Ajansının ve Avrupa Birliği Bakanlığı ile işbirliği fırsatları yaratmak,

·         Özel sektörle ortak projeler geliştirmek.

 

Komite Üyeleri;

1-      Gülder BAŞAR

2-       Hikmet BARUTÇU

3-       Özlem YONAR

4-       Yasemin Eda ERDAL

5-       Songül MİRZAOĞLU


 

5)Eğitim ve Mentörlük Komitesi (Angikad Akademi);

·         Mentör sayımızın artırılması,

·         Ankara’daki üniversiteler ile etkin bir işbirliği içine girilmesi,

·         Öğrencilerimize bilgi akışı sağlanması, üyelerimizin işyerlerinde staj imkanları yaratılması,  “Amfiden İş Yerime” dediğimiz bu uygulama ile kızlarımızın hem ANGİKAD ile tanışmasını hem de iş yaşamına erkenden dahil olmasının sağlanması,

·         Girişimcilik Kampının, sponsorluk ve fon destekleri ile hem katılım ve hem de içerik olarak daha kapsamlı hale getirilmesi, yılda birkaç kez tekrarlanarak kamp çalışmasının bir akademiye dönüştürülmesi için çalışmalar,

·         Gençlere yönelik hedef büyütülerek sadece üniversite öğrencilerini değil, lise öğrencilerini de hedef alacak, kampımızın ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınabilmesi için çalışmalar yapılması.Girişimcilik ruhuna sahip gençleri ANGİKAD ile buluşturarak deneyim aktarımına devam edilmesi, ayrıca liseli gençlere de geleceğin mesleklerini tanıtacak aktiviteler düzenlenmesi,

·         Ford Otosan’ın “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesi dahilinde bir çalışma yapılması,  Mühendis olmaya özendirilmiş kızlarımıza ANGİKAD Akademi de  girişimcilik vizyonu verilebilmesi için işbirliği,

·         ANGİKAD’ın bu konudaki rol model çalışmalarının; Ankara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Bakanlığı kaynakları kullanılarak geliştirilmesi, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kurulması ve Derneğimizin bu konuda akredite edilerek girişimci yetiştiren bir otorite olmasının sağlanması,

Komite Üyeleri;

1-      Zerrin ATEŞ

2-      Özgün ÖZMEN

3-      Tuğba GÜLTEKİN

4-      Pelin GEZERYEL

5-      Birgül KÜREĞİBÜYÜK

6-      Perin ÖZEN ÖZTÜRKER

7-      Aydan BİRİ

8-      Hikmet BARUTÇU

9-      Feyzan ÖKTEN

10-  Zeynep AKINCI

11-  Gülay KAYNAK

12-  Işıl SARAÇOĞLU

13-  Gözde ERBAZ

14-  Naz ÖZTÜRK

 

6)STK’lar ile İlişkiler Komitesi;

·         Diğer STK’larla işbirlikleri yapmak,

·         Paydaşların biraraya getirilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, ortak akıl yaratarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi,

·         Avrupa Birliği Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalara destek verileceği bilgisini aldık.Yerel ve küçük ölçekli STK’ların yapılarının güçlendirilmesi için de çağrılar yapılmasını bekliyoruz. Bu çağrıların takip edilerek, derneğimizin geçmiş tecrübe ve birikimlerinin verdiği kazanımlar ile, kadın konusunda çalışan daha küçük ölçekli STKların güçlenmesi için yönderlik yapma konusunda çalışmak,

·         Sadece girişimci iş kadınlarına değil, aynı zamanda okuma yazma bilmeyen, şiddete uğrayan veya fiziksel engelli olan kadınlar, çocuk gelinler, istismara maruz kalmış çocuklar gibi dezavantajlı olan kırılgan gruplara destek olma çalışmaları,

·         Sektörlerimizde karşılaştığımız çeşitli sorunlara yönelik olarak, ilgili meslek odaları ile işbirliği yapmak, bu süreçlerde kadına yönelik pozitif ayrımcılık konusunda farkındalık yaratabilmek,

Komite Üyeleri;

1-      Nuray BAŞAR

2-      Zuhal SÜNGER

3-      Aylin TEKİN

4-      Burcu ÇATALTEPE

5-      Dilşen KARA

6-      Fulya KAVLAK

7-      Gözde ERBAZ

8-      Hikmet BARUTÇU

9-      Pınar PEKBAŞ

10-  Tülin KAL ŞEKERCİ

11-  Türkan ATAÇ

12-  Yeşim BELLİ

13-  Funya ATINÇ

14-  Zeynep AKINCI

 

7) Medya ve Halkla İlişkiler Komitesi; 

·         Web sitesinin takibi,

·         Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi,

·         Dergi çıkarılabilmesi için çalışma yapılması,

·         Aylık toplantıların organizasyonu (konuk önerisi, konuşmacı bankası oluşturulması için üyelerden geri dönüş alınması, salon organizasyonu,vs.),

·         Yeşil ANGİKAD projesinin takibi. Çevre başlığı altında farkındalık artırıcı projelerle kamuoyunun önüne çıkarken, meslek odaları, diğer sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, olası fon desteklerinden yararlanılması için fırsatları takip etmek,  

 

Komite Üyeleri;

1-      Gökçe ÖZCAN

2-      Burcu Çataltepe Akcan

3-      Işıl SARAÇOĞLU

4-      Naz ÖZTÜRK

5-      Aytül DEMİROK

6-      Nuray KARALAR

7-      Dilşen KARA

8-      Özgün ÖZMEN

9-      Zerrin TÜFEKÇİ

10- Tülin Erden AYDINLAR

 

8) Uluslararası İlişkiler Komitesi;  

·         Yurtdışı gezileri düzenlenmesi, gidilen ülkelerdeki muhataplarımızla bir araya gelerek iş ve pazar payını arttırıcı çalışmalar yürütülmesi,

·         Girişimciler açısından önemli fırsatların bulunduğunu bildiğimiz Bakü’ye seyahat organize edilmesi,

·         Yurt dışı fuarları yakından takip etemek, üyelerimizin katılımı için kolaylaştırıcı destekler temin ederek, ilgilendikleri fuarlara katılımını sağlamak. Üyelerimizin iş ve ticaret kapasitesini artırmaya yönelik olarak planlanan yurt dışı iş gezileri ve fuarlara katılım için organizasyonlar yapılırken, kolaylaştırıcı fon desteklerinden de yararlanmaya çalışmak,

·         Bu konuda KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı ile görüşmeleri takip etmek,

·         Yurt dışındaki STK lar ile işbirlikleri geliştirmek,

·         Başkentli olmamızın avantajını da kullanarak ticari ateşelikler ile işbirliği yapmak proje destekleri açısından ortaklıklar tesis etmek. Amerika Birleşik Devletlerinde Ekim ayında Kadın Girişimciliği İş Forumu planlanmış ve yıllık programa alınmıştır. Bu seyahatin koordinasyonunu takip etmek.

·         Avrupa ülkelerindeki kadın platformları ile görüşmeler tesis etmek, İtalya’da yapılması planlanan etkinliği takip etmek..

Komite Üyeleri;

1-      Esra ÖZTÜRK

2-      Gamze İLHAN

3-      Fulya DÖNER

4-      Nuray BAŞAR

 

9) Burs ve Bursiyer Komitesi; 

·         Burs fonuna gelir kaynağının yaratılabilmesi için planlama; organizasyon, kişisel ilişkiler, duyurular,

·         Bursiyerlerin belirlenmesi,

·         Bursiyer ödemelerinin Sayman Üye ile birlikte takip edilmesi,

 

Komite Üyeleri;

1-      Pelin GEZERYEL

2-      Zeynep AKINCI

3-      Aylin TEKİN